Auli Auväärt

Haridus:
Tartu Ülikool, BA (eesti ja soome-ugri filoloogia)
Eriala: eesti kirjandus
Noorsootöötaja kutse, tase 6

Kontakt:
53 088 999
auli.auvaart@raad.tartu.ee

Fookus:
draamavahendid noorsootöö

Tööülesanded:
2.3.1. töö noortega Lille Maja noortetoas ja väljaspool noortekeskust (foorumteatri õpitoad, näitemänguringid, meeskonnakoolitused, näitemänguklubi);
2.3.2. noorele (seal hulgas hariduslike erivajadusega noorele) tugiisikuks olemine;
2.3.3. noorte nõustamine, rühmatöö juhendamine ja noorte omaalgatuse toetamine;
2.3.4. lisavahendite taotlemine ja koostööpartnerite leidmine läbiviidavatele projektidele;
2.3.5. koostöö teiste noorsootöötajatega, lastevanematega ja õpetajatega;
2.3.6. Tartu Kooliteatrite Festivali korraldamine.