Dooria kitoon ja Tartu tulevikumood

Projekti „Dooria kitoon ja Tartu tulevikumood“ eesmärgiks on läbi põnevate praktiliste ülesannete tutvustada erinevatesse sihtgruppidesse kuuluvatele noortele (sh riskinoored, noored väljaspool Tartu linna ja muukeelsed noored) antiikaja moodi sidudes seda tänapäeva moe ja tekstiilikunsti tehnikatega. Projekti tulemusena saavad 20 noort teadmised antiikaja rõivakunstist ning tänapäeva tekstiilitöötlemise tehnikatest. Oskavad oma teadmisi loominguliselt kasutada uute rõivaste disainimisel, konstrueerimisel ning stiliseerimisel. Mille tulemusena valmib 5 kohtumise jooksul noorte kavandite kogum näituse jaoks ning antiikmoe mõjutustega tänapäevane Tartu tulevikumoe kollektsioon.
Kavandeid ja kollektsiooni tutvustatakse linnarahvale nii TÜ kunstimuuseumi ruumides, kui ka Lille Maja noortekeskuse 70. sünnipäeva nädala raames.
Projekti tulemusena saavad kuni 20 noort tasuta linnalaagrile lähedases formaadis hariva ning loomingulise praktika moekunstis. Samuti tutvustab projekt nii antud noortele, kui ka teistele linnaelanikele TÜ kunstimuuseumi ning Lille Maja noortekeskuse võimalusi.
TÜ kunstimuuseumi poolt pakutav inspireeriv keskkond ning Külli Valgu poolt koostatud noortele vastuvõetavas ja loomingulises keeles loodud õppematerjalid loovad ideaalse pinna, kus noored saavad oma teadmised ja inspiratsiooni antiikaja moest, et oma mõtted paberile kanda. Lille Maja poolt pakutav noortesõbralik ja vajalike töövahenditega kunstiklass, koos Liis Somelari kogemuste ja teadmistega tekstiilikunsti vallas loovad ideaalse keskkonna, et saaks sündida praktiline ning kantav Vana-Kreeka mõjutustega tänapäevane Tartu tulevikumood.

Dooria kitoon ja Tartu tulevikumood POSTER.