Hele Riit

Lille Maja direktor

Kontakt:

Tel: +372 53462889

E-posti aadress: hele.riit@raad.tartu.ee

Haridus:

Haridus: MA, Tartu Ülikool, Kultuuriteaduste ja Kunstide Instituut
Filosoofia teaduskond
Eriala: Kultuurikorraldus
Noorsootöötaja kutse 6 tase

Fookus: noortekeskuse töö juhtimine

2.3.1. esindab noortekeskust suhetes teiste isikutega;
2.3.2. korraldab  noortekeskuse  tegevust  ja  tagab  põhimääruses  sätestatud  ülesannete täitmise;
2.3.3. vastutab raamatupidamisele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
2.3.4. koostab noortekeskuse eelarve eelnõu;
2.3.5. sõlmib,  muudab,  lõpetab  ja  ütleb  üles  töölepingud  noortekeskuse  töötajatega,  tagab  töötajate 
väljaõppe, organiseerib tööalast täiendkoolitust ning kinnitab töötajate puhkuste ajakava;
2.3.6. kinnitab  noortekeskuse  töökorralduse  reeglid
2.3.7.korraldab statistilist arvestust ja esitab aruanded;