Helene Schotter

Haridus: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, kultuurhariduse osakond, rakenduskõrghariduse diplom
Eriala: Huvijuht-loovtegevuse õpetaja

Noorsootöötaja kutse tase 4

Telefon: +372 53 037 733

E-posti aadress: helene.schotter@raad.tartu.ee

 

Fookus: sotsiaalsed oskused, teavitus- ja infotöö

2.3.1. noortetöö korraldamine Lille Maja noortetoas ja väljaspool noortekeskust (meeskonnakoolitused, kokaklubi, vabatahtlike juhendamine jne);

2.3.2. noorte aktiivile ja vabatahtlikele tugiisikuks olemine;

2.3.3. noorte nõustamine, grupitöö juhendamine ja noorte omaalgatuse toetamine;

2.3.4. lisavahendite taotlemine ja koostööpartnerite leidmine läbiviidavatele projektidele;

2.3.5. koostöö teiste noorsootöötajatega, lastevanematega ja õpetajatega;

2.3.6. Tartu linna lastekaitsepäeva korraldamine.