Liis Somelar

Kontakt:

Tel: +372 5549280

E-post aadress: liis.somelar@raad.tartu.ee

Haridus:

Haridus: BA, Tartu Kõrgem Kunstikool

Tekstiili osakond

Eriala: Disainer
Noorsootöötaja kutse tase 4 ja õpetaja kutse

Fookus: kogukonnatöö ja kunst noorsootöös

2.3.1. töö noortega Lille Maja noortetoas ja väljaspool noortekeskust (õpitoad, kunstiringid, meeskonnakoolitused, kunstiklubi jne.);

2.3.2. noorele tugisikuks olemine seal hulgas hariduslikele erivajadustega noortele;

2.3.3. noorte nõustamine, grupitöö juhendamine ja noorte omaalgatuse toetamine;

2.3.4. lisavahendite taotlemine ja koostööpartnerite leidmine läbiviidavatele projektidele;

2.3.5. koostöö teiste noorsootöötajatega, lastevanematega ja õpetajatega;

2.3.6. Lille Maja koolivaheagade programmide korraldamine.