Lille Maja “Pop up” tegevused väljaspool noortekeskust ning keskkonna säästev noorteinfo jagamine.

Lille Maja “Pop up” tegevused väljaspool noortekeskust ning
keskkonna säästev noorteinfo jagamine.

Projekti teostamise periood: 1.04.17-01.12.17
Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on viia Lille Maja noortekeskuse tegevused rohkem
majast välja, liikuda noorte juurde, mille tulemusena on noored
teadlikumad noorsootöö võimaluste kohta, noortekeskuse tegevustega
on liitunud juurde uusi noori (sh Lille Maja peamine sihtgrupp põhikooli
ning gümnaasiumi noored). Samuti jagada Lille Maja noortekeskuse
infot loodust säästvalt ning pakkuda noortele võimalust oma disaini
esitleda praktiliselt kasutatavate toodete näol. Noored omandavad ka
väljaspool noortekeskust uusi oskusi ja teadmisi noorsootöötajate

teadliku töö tulemusena ning seeläbi saavad teadlikuks Lille Maja poolt
pakutavate võimalustega, et algatada uusi loovprojekte nii Lille Majas
kui väljaspool.
Alaeesmärgid:
1. Kaasata Lille Maja tegevustesse rohkem teismelisi noori (sh
riskigruppidesse kuuluvaid noori)
1.2 Läbi loominguliste ülesannete arendada projektis osalevate noorte
erinevaid
pädevusi (koostöö, hoolimine, suhtlemine, infotehnoloogia, väärtuste
kujundamine,
analüüsivõime arendamine)
1.3 Vaba aja teenuste pakkumise arendamine koostöös teiste
tegevusvaldkondadega (koostöö erinevate asutustega nagu näiteks
Loodusmaja, Lastekunstikool, disaineritega, äriühingutega)
1.4 Luua noortele paremad tingimused arendavateks tegevusteks nii
Lille Majas kui ka väljaspool
1.5 Noorsootöö kättesaadavuse suurendamine ja noorte
tööhõivevalmiduse toetamine
1.6 Noorte omaalgatuste toetamine vajalike vahenditega – anda
noortele mitmekülgsemaid võimalusi

 

 

Projekti toetab Eesti ANK!