Mario Raitar

Haridis: keskharidus

Tartu Herbert Masingu Kool

Noorsootöötaja kutse tase 4

Fookus: noorte toetamine

2.3.1. töö noortega Lille Maja noortetoas  (õpitoad, meeskonnakoolitused);

2.3.2. noorele tugisikuks olemine seal hulgas hariduslikele erivajadustega noortele;

2.3.3. noorte nõustamine ja noorte omaalgatuse toetamine;

2.3.4. koostöö teiste noorsootöötajatega ja foorumteatrietendustes osalemine.

2.3.6. kosmoseränduriteklubi ja pannkoogireedete korraldamine.