Raili Koort

 Haridus: BA, Eesti Maaülikool
Eriala: Maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine

Ökonoomika ja ettevõtlus Eesti  ja Euroopa kvalifikatsiooni 6 tase

Telefon: +372 5382 9835

E-posti aadress: Raili.Koort@raad.tartu.ee

 

Fookus: juhi abi ja dokumendihaldus

2.3.1. noorsootöötajate tehniline teenindamine;

2.3.2. vahendite laenutus ja teniline kontroll;

2.3.3. ruumide rentimine;

2.3.4. direktori asendamine;

2.3.5. tagab töökorralduse reeglite, tuleohutuse, tööohutuse ja töötervishoiunõuete täitmise.