Ruumide rent/hinnakiri

Osalustasud (laagriosalustasu, õpitoatasu, koolitustasu) palun kanda a/a numbrile EE621010102000178008, konto omanik Tartu Linnavalitsus, viitenumber 22109196000000

Tasuliste teenuste hinnad Lille Majas:

Tartu 0.02.2017 nr 0-17-0014
Lille Maja tasuliste teenuste hindade kehtestamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 4, huvikooli seaduse § 21 lg 3, Tartu Linnavalitsuse 26. novembri 2013. a määruse nr 19 “Volituste andmine linnavalitsuse osakonna juhatajale osakonna haldusalas tegutseva linnavalitsuse hallatava asutuse teenuse hinna kehtestamiseks” ning Lille Maja põhimääruse p 2.3:

1. Kehtestada alates 1. märtsist 2017 Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna hallatava asutuse Lille Maja teenuste hinnad järgmiselt:

Teenus

Hind

lapsele ja noorele

Hind täiskasvanule

1.1. Piletihinnad ja osalustasud

1.1.1. sündmus

2 eurot

5 eurot

1.1.2. koolitus

6 eurot

15 eurot/päev

1.1.3. seminar

6 eurot

8 eurot

1.1.4. õpituba

4 eurot

7 eurot

1.1.5. konverents

18 eurot

34 eurot

1.1.6. ühe laagripäeva maksumus ühele lapsele

6,80 eurot

1.1.7. ühe päeva vaba aja tegevuse osalustasu koolivaheajal ühele lapsele

5 eurot

1.1.8. matka osalustasu

6 eurot

8 eurot

1.1.9. sündmus väljaspool Lille maja, kestvusega 1 tund

4 eurot

6 eurot

1.1.10. sündmus väljaspool Lille Maja kestvusega 2 tundi

6 eurot

10 eurot

1.1.11. kunsti- ja meisterdamisringi osalemistasu poolaasta eest

50 eurot

1.1.12. kunsti- ja meisterdamisringi ühe kuu osalemistasu

15 eurot

1.1.13. näitemänguklubi osalemistasu poolaasta eest

40 / 50 eurot

1.1.14. näitemänguklubi ühe kuu osalemistasu

12 eurot

1.2. Ruumide rent

1.2.1. treeningsaal

6,50 eurot/h

6,80 eurot/h

1.2.2. saali rent ühekordseks sündmuseks

15 eurot/h

35 eurot/h

1.2.3. koolitusruum koos tehnikaga (pabertahvel, dataprojektor, arvuti, interneti kasutamise võimalus)

20 eurot/h

34 eurot/h

1.2.4. tegevusruum

6,50 eurot/h

6,80 eurot/h

1.2.5. noortetuba

3 eurot/h

5 eurot/h

1.2.6. kunstistuudio koos kööginurgaga

25 eurot/h

35 eurot/h

1.2.7. ruumirent koos sünnipäeva-programmiga (kuni 15 last), ei sisalda toitlustamist

55 eurot/h

1.2.8. näitemängusaal (koos valgus- ja helitehnikaga) treeninguks

25 eurot/ h

1.2.9. näitemängusaal (koos valgus- ja helitehnikaga) sündmuseks

50 eurot/ h

1.3. Muud teenused

1.3.1. õpitoa korraldamine

25 eurot/h

50 eurot/tund

1.3.2. sündmuse/ peojuhi teenus

20 eurot/h

35 eurot/tund

1.3.3. tellitud üritus (ruumi rent ja korraldamine)

35 eurot/h

55 eurot/tund

1.3.4. tellitud foorumteatri etendus Lille majas

24 eurot/grupp

200 eurot/grupp

1.3.5. foorumteatri etendus Tartus väljaspool Lille maja

50 eurot/grupp või

2 eurot osaleja

400 eurot/grupp

1.3.6. foorumteatri etendus väljaspool Tartu linna (lisandub transpordikulu 0,33 senti kilomeetri kohta)

400 eurot/grupp

400 eurot/grupp

1.3.7. meeskonnakoolitus

24 eurot/grupp või

1 euro osaleja

400 eurot/grupp

1.3.8. meeskonnakoolitus väljaspool Lille maja (lisandub transpordikulu 0,33 senti kilomeetri kohta)

50 eurot/grupp või 2 eurot osaleja

400 eurot/grupp

1.3.9. Lille Maja hoovi rent ürituste korraldamiseks

6,80/h

8 eurot/h

1.4. Vara laenutamise teenus üks ööpäev

1.4.1. helitehnika

1.4.1.1. helipult

10 eurot

1.4.1.2. mikrofonid (2 tk)

4 eurot

1.4.1.3. aktiivkõlar

10 eurot

1.4.1.4. helitehnika komplekt (helipult, mikrofonid 2 tk, aktiivkõlarid 2 tk)

32 eurot

1.4.2. valgustehnika

1.4.1.1. LED valgustid (1 tk) 102 cm x 7 cm

4 eurot

1.4.2.2. statiivil 1 prožektor

3 eurot

1.4.2.3. statiivil 2 prožektorit

6 eurot

1.4.3. videotehnika

1.4.3.1. dataprojektor

30 eurot

1.4.3.2. dataprojektor + statiivekraan

35 eurot

1.4.3.3. dataprojektori statiivekraan

120 cm x 120 cm

5 eurot

2. Kehtestada alates 1. märtsist 2017 Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna hallatava asutuse Lille Maja korraldusel toimuvatel sündmusel osalemistasu äriühingule 69 eurot.

3. Tunnistada alates 1. märtsist 2017 kehtetuks Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna 23. aprilli 2012 korraldus nr 22 “Lille Maja tasuliste teenuste hindade kehtestamine.

4. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna kaudu Tartu Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

5. Otsus jõustub 10. veebruaril 2017.

/ allkirjastatud digitaalselt /

Marleen Viidul
juhataja